Bontási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv Közbeszerzési ELJÁRÁSBAN AJÁNLATOK  BONTÁSÁRÓL

 

 

  1. A KÖZBESZERZÉSI Eljárás ADATAI

Az Ajánlatkérő neve: TS-TEJ Kereskedelmi  Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Ajánlatkérő címe: 7756 Borjad, Borjad külterület 066/2.

A közbeszerzési eljárás tárgya: Tejfeldolgozó  üzem építése

A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának napja: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési  eljárás; 2017/12/11.

 

  1. AZ Eljárási CSELEKMÉNY ADATAI

 

Az eljárási cselekmény (a jegyzőkönyv tárgya): ajánlatok bontása közbeszerzési eljárásban

Helyszín: Az Ajánlatkérő székhelye (7756 Borjad, Külterület 066/2 hrsz.), főépület, 1. emelet, tárgyaló.

Időpont: 2017. év december hónap 22 napja 10 óra 00perc

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

  1. AZ ELJÁRÁSI Cselekmény Ismertetése

 

A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részéről dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető (a továbbiakban: Ajánlatkérő képviselője) köszönti a megjelenteket, majd megkéri őket, hogy a jelenléti ívet írják alá. Ezt követően ismerteti, hogy az Ajánlatkérő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. torvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti közbeszerzési eljárást indított„ Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban, a Kbt. 115. §-a alapján. Az eljárást megindító felhívás 2017. december 11. napján került megküldésre öt ajánlattevő részére.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására és az eljárási cselekmények teljesítésére megbízási szerződésen alapuló meghatalmazás alapján a Scriptnum Kft. (székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1., képviseli: dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető) jogosult.

Az Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig — azaz 2017. december 22-én 10:00 óráig — 4 (négy) aj3nlattevéi nyújtott be ajánlatot.

 

 

Az Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (általános forgalmi adó nélkül számítva): 210.000.000,- HUF.

A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője a beérkezett, zárt és sértetlen borítékokat fe1bon§a, és — összhangban a Kbt. 68. § (4) bekezdésével — ismerteti az alábbi adatokat:

 

 

1. Ajánlattevő neve:       Tóth és Társa Kft.

Ajánlattevő címe:          7627 Pécs, Matakovits u.53.

Az értékelési  részszempont megnevezése Ajánlati  elem megnevezése
Egyösszegű  nettó ajánlati ár (HUF) 217.545.662,0 Ft
Az  építési  beruházás  valamennyi  elemere  kiterjedő  jótállás  (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  

36 hónap

Környezetvédelmi  szempontok  érvényesülése  —  a vállalások darabszáma (max. 10 darab) 5 db
A  homlokzati  hőszigetelés   hővezetési  tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)] 0,039 W(ink)
A homlokzati nyilaszárók hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)] 1,1 W (m2K)
A homlokzati teherl4ordfi falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)—ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K )I 0,58 W(m2K)

 

2. Ajánlattevő neve:      78-as Építő Kft.

Ajánlattevő címe:               7759 Lánycsók, Aradi u. 11.

Az értékelési  részszempont megnevezése Ajánlati  elem megnevezése
Egyösszegű  nettó ajánlati ár (HUF) 226.887.418,-
Az   építési   beruházás   valamennyi   elemere   kiterjedő   jótállás  (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap) 36
Környezetvédelmi  szempontok   érvényesülése  —  a vállalások darabszáma (max. 10 darab)  4
A  homlokzati  hőszigetelés   hovezetési  tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(inK)I 0,039
A   homlokzati   nyílászárók   hőátbocsátási  tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)] 1,10
A homlokzati  teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)] 0,58
3. Ajánlattevő neve:       “AKEBA” Mélyépítő és Szolgáltató Kft

Ajánlattevő címe:          7700 Mohács,Kossuth L. u. 43.

Az értékelési  részszempont megnevezése Ajánlati  elem megnevezése
Egyösszegű  nettó ajánlati ár (HUF) 221.979.389,-
Az  építési  beruházás  valamennyi  elemere  kiterjedő  jótállás  (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  

48

Környezetvédelmi  szempontok  érvényesülése  —  a vállalások darabszáma (max. 10 darab) 6
A  homlokzati  hőszigetelés   hővezetési  tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)] 0,039
A homlokzati nyilaszárók hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)] 1,10
A homlokzati teherl4ordfi falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)—ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K )I 0,47
4. Ajánlattevő neve:       SH-BAU Mérnöki Kft.

Ajánlattevő címe:          7700 Mohács, Pécsi út 74.

Az értékelési  részszempont megnevezése Ajánlati  elem megnevezése
Egyösszegű  nettó ajánlati ár (HUF) 205.121.666,-
Az  építési  beruházás  valamennyi  elemére  kiterjedő  jótállás  (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  

60

Környezetvédelmi  szempontok  érvényesülése  —  a vállalások darabszáma (max. 10 darab) 7
A  homlokzati  hőszigetelés   hovezetési  tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)] 0,038
A homlokzati nyilaszárók hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban

meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]

0,78
A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)—ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K )I 0,58

Az Ajánlatkérő képviselője valamennyi, az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett borítékot felbontotta.

Az Ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy a bontási eljárásból jegyzőkönyv készül, amelyet a Kbt. 68. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 5 napon belül valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő képviselője megküld.

Az ajánlatkérő képviselője megkérdezi a megjelenteket, hogy van-e kérdés, illetve észrevétel.

Tekintettel arra, hogy a kérdés illetve észrevétel nem hangzott el, az Ajánlatkérő képviselője a bontási eljárást befejezettnek nyilvánítja.

Jegyzőkönyv lezárva: 10 óra 13 perckor.