Határozat jogerőre emelése

Bóly Város Önkormányzat Jegyzője

mint I. fokú általános építésügyi hatóság

7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3.

Telefon: +36-69-869-407 Fax: +36-69-869-440

e-mail: epitesugy@boly.hu

 

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500060323

Iratazonosító: IR-000624336/2015

Iktatószám: 1398-25/2015

Ügyintéző: Bleil György

 

Tárgy: TS-TEJ KFT borjádi ügyfelek 7756 Borjád, Külterület –

Major 066/5 HRSZ alatti ingatlanon „Tejfeldolgozó üzemépület építése”

tárgyú építési engedély iránti kérelme – Értesítés határozat jogerőre emelkedéséről

 

É r t e s í t é s

 

Értesítem T. Címet, hogy a TS-TEJ KFT 7756 Borjád, Külterület – Major 066/2 HRSZ alatti építtetők kérelmére a 2015. november 20. napján kelt 1398-24/2015 számú építési engedély – 7756 Borjád, Külterület – Major 066/5 HRSZ alatti ingatlanon „Tejfeldolgozó üzemépület építése” – ellen a jogorvoslati határidőn belül fellebbezéssel nem éltek, így

 

határozatom 2015. december 9. napján

jogerőre emelkedett.

 

Az értesítéssel egy időben a záradékolt terveket kérelmezőnek megküldöm, az engedélyben foglaltak végrehajthatók.

 

Felhívom építtetők figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabálynak nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel, műszaki vezetővel (ha alkalmaz, akkor műszaki ellenőrrel) építési munka nem végezhető, az ennek ellenére megkezdett kivitelezés az engedély nélküli építkezés jogkövetkezményeit vonja maga után.

Felhívom figyelmüket arra is, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építőipari kivitelezési tevékenység végzését (építésinapló-vezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettséget) internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.

 

Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektromos építési főnaplót és abban a fent említett átadás-átvételt rögzíteni kell. Az elektromos építési napló készenlétbe helyezését az építtetőnek kell kezdeményeznie elektronikusan az Országos Építésügyi Nyilvántartás (továbbiakban: OÉNY) elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül, amelyet ezt követően készenlétbe helyeznek és ahhoz az építtető részére hozzáférést biztosítanak.

 

B ó l y, 2015. december 10.

 

 

Bleil György

műszaki osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:

 

 

  1. TS-TEJ KFT 7756 Borjád, Külterület – Major 066/2 HRSZ
  2. BMK Mohácsi Járási Hivatal Építésügyi Osztály – Építésfelügyelet – ÉTDR-en

 

  1. ÉTDR – Irattár

 

 

 

 

 

 

 

2