Napelem

7756 Borjád, Külterület 066/2. alatt kialakítandó AMT-5 tip. tejfeldolgozó üzem

– 39,75 kWp Napelemes rendszer –

 

(kiegészítő fejezet a 2016.01.04.-ei villamos kiviteli tervhez)

 

 

Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó műszaki leírás és
villamos energetikai számítás

 

 

 

Építtető neve:                TS-Tej Kft.

7756 Borjád, Külterület 066/2.

 

Villamos tervező:          B&B Morus Bt.

Gerde, Malom u. 1. Tervező:

Beke Béla       V-T/02-0959, EN-T/02-0959

 

Pécs, 2016. október 06.

 

Tervezői nyilatkozat

Alulírott, mint a tárgyi „7756 Borjád, Külterület 066/2. alatt kialakítandó AMT-5 tip. tejfeldolgozó üzem – 39,75kWp Napelemes rendszer” című projekt erősáramú villamos tervezője kijelentem, hogy a tervezendő új villamos berendezésnek tervei a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. Az érvényben lévő hazai szabványok és rendeletek előírásaitól való eltérés nem vált szükségessé.

A rendszer megfelel az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a Megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A villamos költségvetés és leírás a Megrendelői igények, valamint az építész-, adatszolgáltatások alapján készült.

Kijelentem továbbá, hogy:

 • a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint,
 • a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlan használatát nem akadályozza.

A tervezés során alkalmazott jogszabályok, szabályzatok és szabványok:

 • évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
 • évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről
 • 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról
 • 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről,

A dokumentáció előírásaitól eltérni, illetve azokat megváltoztatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!

Jelen dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználás, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

 

 

Pécs, 2016. október 06.

 

……………………………………….

Beke Béla

Kamarai eng. sz.:   V-T/02-0959;

EN-T/02-0959

 

Tartalomjegyzék

 1. Előzmények…………………………………………………………………………………………………………….. 4
 2. Kapott információk, adatok………………………………………………………………………………………. 4
 3. Hozamszámítás, megtérülés………………………………………………………………………………………. 5
 4. Létesítési védettségi előírások…………………………………………………………………………………. 10
 5. Villamos energiaellátás struktúrája……………………………………………………………………………. 10
 6. Munkavédelem………………………………………………………………………………………………………. 12
 7. Tűzvédelem…………………………………………………………………………………………………………… 13
 8. Környezetvédelem…………………………………………………………………………………………………. 13

 

 

 

1.     Előzmények

A Beruházó TS-Tej Kft. 7756 Borjád, Külterület 066/2. alatti ingatlanán AMT-5 tip. tejfeldolgozó üzem létesítését tervezi, melynek keretein belül az üzem energiahatékonyságának javítását, ezzel kapcsolatosan megújuló technológia alkalmazását is célnak tűzte ki.

Fontos megjegyezni, hogy a létesítmény intenzív használata egész évben jelentkezik, azaz az egész éves időintervallumban egységesen magas villamos teljesítmény felhasználás várható.

A fentiek alapján a tejfeldolgozó épület ferde, DNy-i tájolású tetőfelületeire napelemes rendszer kiépítése, létesítése a feladat.

 

Jelen dokumentáció a későbbiekben kialakítandó napelemes rendszer leírását, valamint annak energetikai számítását tartalmazza. A tervezett épület közműellátottságát alapkövetelménynek tekintjük, így azzal külön nem foglalkozunk.

 

 

2.     Kapott információk, adatok

2.1  Villamos-energia ellátottság

Az épület a villamos energiát – ahogy ezt a 2016. január 14.-ei villamos kiviteli terv terv műszaki leírása is tartalmazza – az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., mint hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú 0,4kV-os elosztóhálózatra kapcsolt csatlakozó kábelen keresztül fogja kapni.

A telepítendő HMKE miatt kétirányú fogyasztásmérőt kell elhelyezni a későbbiekben újonnan létesítendő fogyasztásmérő szekrénybe.

 

A tervezendő épület előzetes adatai:

 

A feszültségrendszer:………………………………………… 3×230/400V, 50Hz Hibavédelem: ……………………………………………………………………….TN-S

Tervezett beépített teljesítmény: ……………………… 110,72 kW / 3x160A

 

 

3.     Hozamszámítás, megtérülés

A létesítendő napelemes kiserőmű kialakításának legfőbb célja az energiahatékonyság javítása, a főképp technológiai berendezések által okozott magas villamos teljesítményigény kiszolgálása, illetve a fogyasztást kiszolgáló villamos teljesítmény részbeni helyi előállítása.

 

3.1  Főbb villamos fogyasztók

A résztvevő, tejfeldolgozáshoz szükséges technológiai berendezések, valamint az általános fogyasztók (dugaljak, csatlakozódobozok, világítás) előre láthatólag magas villamos energiaigényt kívánnak meg.

 

A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk alapján főképp a következő villamos energiaellátást igénylő technológiai berendezések kerülnek elhelyezésre a projekt tárgyát képező épületben:

 

Szennyvíztisztító: …………………………………………………….. 15,0kW

Szennyvízátemelő: …………………………………………………… 17,3kW

Szennyvízkezelő:……………………………………………………. 27,68kW

Légkompresszor: ……………………………………………………….. 3,0kW

Hűtőgép, jeges vizes rendszer: …………………………………… 35,0kW CIP mosóközpont: ……………………………………………………… 4,0kW

Tejfogadó, tejtároló: …………………………………………………… 3,0kW

Tejpasztőr: ………………………………………………………………. 10,0kW

Szeparátor:………………………………………………………………… 3,0kW

Homogenizátor: ……………………………………………………….. 11,0kW

Alvadékkád, tejszín tartály:……………………………………….. 11,0kW

Fermentációs tartály: ………………………………………………… 10,0kW Sózó:………………………………………………………………………… 3,0kW

Csomagológép:………………………………………………………… 10,0kW

Sajt csomagoló: …………………………………………………………. 3,0kW

Érlelő: ………………………………………………………………………. 3,0kW

Teremhűtő I.: …………………………………………………………….. 3,0kW

Teremhűtő II.:……………………………………………………………. 3,0kW

Gomolyahűtő:……………………………………………………………. 3,0kW

Légkezelő I.:……………………………………………………………… 4,0kW

Légkezelő II.: ……………………………………………………………. 4,0kW

 

 

A fent listázott technológiai berendezések beépített villamos teljesítményigénye a berendezések katalógusai, illetve a gyártói adatszolgáltatások alapján kerültek meghatározásra.

 

3.2  Becsült éves villamos fogyasztás

A következő táblázat a tejfeldolgozó épületben előzetesen, kiviteli terv alapján ismert összes villamos fogyasztót, illetve azok beépített és egyidejű teljesítményét hivatott ábrázolni az első évre becsült, lebontott összes villamos fogyasztás függvényében:

 

 

Fogyasztó megnevezés

Beépített teljesítmény [W] Kihasználási tényező

(ku)

1. szintű egyidejűségi tényező (ks1) Egyidejű teljesítmény [W] Éves Üzemidő [óra/év] Éves villamos fogyasztás

[kWh]

Ált. világítás (124 lámpatest) 9 540 1,00 1,00 9 540 1460 13928,40
230V 16A dugalj (79db) 36340 1,00 0,20 7 268 1460 10611,28
Csatlakozó komb. (7db) 77504 1,00 0,10 7 750 250 1937,60
Szennyvíztisztító 15 000 0,50 0,20 1 500 750 1125,00
Szennyvízátemelő 17 300 0,50 0,20 1 730 750 1297,50
Szennyvízkezelő 27 680 0,50 0,20 2 768 750 2076,00
Légkompresszor 3 000 0,70 0,40 840 548 460,32
Hűtőgép, jegesvizes rendszer 35 000 0,20 0,80 5 600 6240 34944,00
CIP mosóközpont 4 000 0,90 0,30 1 080 1250 1350,00
Tejfogadás, tejtárolás 3 000 0,90 1,00 2 700 1750 4725,00
Tejpasztőr 10 000 0,70 0,50 3 500 1750 6125,00
Szeparátor 3 000 0,80 0,20 480 1500 720,00
Homogenizátor 11 000 0,70 0,30 2 310 1460 3372,60
Alvadékkád, tejszín tartályok 11 000 0,20 0,30 660 1460 963,60
Fermentációs tartályok 10 000 0,20 0,30 600 6240 3744,00
Sózó helység 3 000 0,60 0,20 360 1750 630,00
Csomagoló gépek 10 000 0,70 0,30 2 100 750 1575,00
Sajt csomagoló 3 000 0,70 0,30 630 750 472,50
Érlelő 3 000 0,30 0,80 720 6240 4492,80
Teremhűtő I. 3 000 0,20 0,80 480 6240 2995,20
Teremhűtő II. 3 000 0,20 0,80 480 6240 2995,20
Gomolyahűtő 3 000 0,20 0,80 480 6240 2995,20
Légkezelő I. 4 000 0,80 0,20 640 1750 1120,00
Légkezelő II. 4 000 0,80 0,20 640 1750 1120,00
Split klíma 1 500 0,80 0,40 480 465 223,20
Kazán 500 1,00 0,20 100 465 46,50
RACK szekrény 2 500 1,00 1,00 2 500 8760 21900,00
Kapumozgató motor I. 500 1,00 0,10 50 250 12,50
Kapumozgató motor II. 500 1,00 0,10 50 250 12,50
Becsült összes éves villamos fogyasztás [kWh]:  

127970,90

 

 

A fenti táblázatból leolvasható, hogy a tejfeldolgozó üzem becsült éves fogyasztása 127970,90 kWh lenne. A várható összesített egyidejű teljesítményigény 58,036 kW, mely alapján a lekötendő 3x160A-es villamos teljesítmény bővítési tartalékokkal,  illetve bekalkulált átlagnál magasabb egyidejűséggel együtt elégséges.

 

3.3  A napelemes rendszer célja

A létesítendő napelemes kiserőmű kialakításának célja az üzem energiahatékonyságának javítása, a technológiai berendezések által okozott villamos fogyasztás részbeni helyi előállítása. Ennek érdekében a cél egy akkora rendszer elhelyezése a rendelkezésre álló tetőfelületeken, melynél a hálózatba betáplált villamos energia éves mennyisége nem haladja meg az üzem éves energiafogyasztását.

 

3.4  HMKE hozamszámítás

Az erőmű méretezésénél szem előtt kell tartani azt, hogy a tetőfelület és annak fekvését figyelembe véve a rendszerből a kiszámított, szükséges névleges teljesítményt kell kinyerni. Ehhez jó minőségű napelemeket kell beépíteni, és a napelemekhez megfelelő invertert kell választani. Többek között a modulok névleges teljesítményét, névleges feszültségét és névleges áramát kell szem előtt tartanunk. Az inverterek adatlapján szerepel a maximális bemeneti teljesítmény, maximális bemeneti feszültség és maximális bemeneti áram.

 

A fent kifejtett adatokból, a rendelkezésre álló tetőfelületből, a Megrendelői igényekből és az épület becsült villamos teljesítményigényének kiszolgálásának céljából egy

39,75kVA-es háztartási méretű kiserőmű (HMKE) elhelyezését javasoljuk.

 

Az napenergiával termelt 39,75kWp teljesítményt 159 darab, egyenként 250Wp teljesítményű polikristályos szerkezetű napelem fogja biztosítani. A kiválasztott napelem a legkorszerűbb, legmodernebb technológiával készült, hatásfoka a katalógus szerint 15,4%.

A gyártó 12 év termékgaranciát vállal a termékre, valamint az első tizenkét évben 91,2%-os teljesítménygaranciát. A névlegeshez képest ±3%-ot ingadozhat a napelem teljesítmény leadása.

A termék megfelel az IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, UL1703, JET, CE, MCS, CEC, ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 minősítéseknek.

 

Napelem modul műszaki adatai

 

Amerisolar AS-6P30 250 típusú polikristályos napelem (vagy ezzel műszakilag egyenértékű):

 • Darabszám: 159 db
 • teljesítmény: 250 Wp
 • Cellák száma: 60
 • Méretek (mag., szél., mélys.): 1637x992x40 mm
 • Üresjárási feszültség (U0): 37,9 V
 • Munkaponti feszültség (Ump) 30,1 V
 • Zárlati áram (Iz) 8,64A
 • Munkaponti áram (Imp) 8,31 A

 

Szolárinverterek műszaki adatai

 

Inverter I.:

FRONIUS Symo 20.0-3-M típusú szolárinverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

 • Beépítendő darabszám: 1 db
 • Bemeneti DC oldal:
  • Maximális feszültség (UDCmax): 1000 V
  • Minimális feszültség (UDCstart): 200 V
  • Munkaponti feszültség (Umpp min – Umpp max): 420-800 V
  • Maximális bemeneti áram (IDCmax): 51,0 A
  • MPP trackerek száma: 2 db
  • DC csatlakozás: 3+3 db
 • Kimeneti AC oldal:
  • Maximális teljesítmény: 20,0 kVA
  • Névleges feszültség: 400 V
  • Csatlakozás: 3 fázis
  • Névleges áram: 33,0 / 27,0 A
  • Működési frekvencia: 50 Hz
  • Csatlakozás: L1,L2,L3,N,PE
  • THD: 1,3 %
  • Teljesítménytényező: 0-1 ind/cap.

Inverter II.:

FRONIUS Symo 17.5-3-M típusú szolárinverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

 • Beépítendő darabszám: 1 db
 • Bemeneti DC oldal:
  • Maximális feszültség (UDCmax): 1000 V
  • Minimális feszültség (UDCstart): 200 V
  • Munkaponti feszültség (Umpp min – Umpp max): 370-800 V
  • Maximális bemeneti áram (IDCmax): 51,0 A
  • MPP trackerek száma: 2 db
  • DC csatlakozás: 3+3 db
 • Kimeneti AC oldal:
  • Maximális teljesítmény: 17,5 kVA
  • Névleges feszültség: 400 V
  • Csatlakozás: 3 fázis
  • Névleges áram: 33,0 / 27,0 A
  • Működési frekvencia: 50 Hz
  • Csatlakozás: L1,L2,L3,N,PE
  • THD: 1,5 %
  • Teljesítménytényező: 0-1 ind/cap.

 

Elhelyezkedés: 45°56’8″ Észak, 18°28’15” Kelet, Tengerszint feletti magasság: 109m. Napsugárzás adatbázis: PVGIS-CMSAF.

 

Termelt energia kalkulációja:

PV rendszer névleges teljesítménye: 39,75 kW

Becsült veszteségek a hőmérséklet és alacsony napsugárzás miatt: 12.6% Becsült veszteség a szög reflexióból adódóan: 3.3%

Egyéb veszteségek (kábelek, inverter stb.): 14.0% Összesített veszteség: 27.4%

 

Fix rendszer: dőlésszög=13° Orientáció: 43° (Dél-Nyugat)
Hónap Ed Em Hd Hm
Jan 41.00 1270 1.31 40.6
Feb 66.70 1870 2.13 59.6
Mar 114.00 3520 3.77 117
Apr 148.00 4440 5.10 153
May 163.00 5070 5.81 180
Jun 175.00 5250 6.30 189
Jul 178.00 5520 6.46 200
Aug 160.00 4960 5.80 180
Sep 120.00 3610 4.18 125
Oct 90.70 2810 3.05 94.6
Nov 49.70 1490 1.62 48.6
Dec 32.00 992 1.02 31.6
Évi átlag 112 3400 3.89 118
Egész éves 40800 1420

 

 

Ahol:

Ed: Adott rendszer által termelt napi átlagos teljesítmény (kWh) Em: Adott rendszer által termelt havi átlagos teljesítmény (kWh)

Hd: Átlagos napi összes sugárzás mely a modulokat éri négyzetméterenként (kWh/m2) Hm: Átlagos összes sugárzás, mely a modulokat éri négyzetméterenként (kWh/m2)

 

A kalkuláció eredményeképp látható, hogy a tejfeldolgozó épület ideális DNy-i tájolású, 13°-os dőlésszögű tetőfelületére elhelyezendő 159db, összesen 39,75kWp-es rendszer által termelt egész éves teljesítmény 40800 kWh.

 

Az épület becsült éves fogyasztása: 127970,90 kWh

A HMKE által termelt éves teljesítmény: 40800,00 kWh

 

 

PHMKE által termelt éves

Pépület becsült fejlesztés utáni fogyasztása

= 40800,00

127970,90

= 0,3188 , azaz

 

 

A napelemes rendszer telepítése után az üzem az éves összes villamos fogyasztásából 31,88%-os fajlagos energia-megtakarítást tud elérni.

 

A számítások alapján, következésképpen levonhatjuk, hogy a hálózatba betáplált villamos energia éves mennyisége nem haladja meg az üzem éves energiafogyasztását, hisz az az összesített villamos teljesítményigénynek mindössze 31,88%-át biztosítja.

 

4.     Létesítési védettségi előírások

Az elhelyezendő berendezések minimális védettsége: Száraz helyiségekben:                        IP20

Időszakosan nedves helyiségekben: IPx4 (zónabeosztás szerint)

Kültéren:                                            IPx4

 

5.     Villamos energiaellátás struktúrája

5.1.  Elosztóberendezések, fővezetékek

Az épület a villamos energiát az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú 0,4 kV-os elosztóhálózatra kapcsolt csatlakozó kábelen keresztül fogja kapni.

Az újonnan elhelyezendő kétirányú (ad-vesz) fogyasztásmérő berendezésből indított NAYY-J 4x240mm2 kábel fogja ellátni a létesítmény ’FE’ jelzésű főelosztó berendezését.

A napelemes rendszer ezen ’FE’ jelzésű főelosztó berendezésbe fog az inverterek után elhelyezett AC gyűjtőszekrényből közvetlenül betáplálni.

Ezen napelemes betáplálással rendelkező ’FE’ főelosztó berendezésből célkábeles megtáplálással fogjuk az épület további alelosztó berendezéseit, csatlakozó kombinációit, technológiai berendezéseit, valamint a csarnoképület energiaellátási- és világítási áramköreit kiszolgálni, így felhasználva folyamatosan a HMKE által termelt villamos teljesítményt.

5.2.  Túlfeszültség-védelem

Az épületben az OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, valamint az MSZ EN 62305 számú szabvány alapján, – esetünkben a HMKE telepítés miatt is – belső túlfeszültség-védelmet kell kialakítani.

A túlfeszültség-védelmi rendszer T1+T2 fokozatát a főelosztó berendezés fogja tartalmazni.

A „T2” osztályú védelmet az épület alelosztóiba telepítjük.

A „T3” osztályú túlfeszültség levezetők későbbi igény szerint, az érzékeny, illetve fokozott biztonságot igénylő fogyasztók esetében lesznek alkalmazva.

 

5.3.  Napelemes rendszer kialakítása

A rendelkezésre álló tejfeldolgozó épület ideális tájolású tetőfelületére háztartási méretű kiserőmű kerül elhelyezésre ferde, 45-ös antikondenzációs trapézlemez fedésű tetőre szerelhető tartószerkezettel.

Az épület rendelkezésre álló dél-nyugati tájolású ferdetető-felületén összesen 159db, egyenként 250Wp teljesítményű napelem panelt helyezünk el. A rendszerhez 1db 20kVA-es és 1db 17,5kVA-es háromfázisú szolárinvertert alkalmazunk, melyet az épületen belül helyezünk el. A szolárvezetékes DC nyomvonal tetőn keresztüli épületbe vezetetése után a tetőátvezetési ponton a tető vízszigetelését, illetve annak állapotát maradéktalanul helyre kell állítani.

A szolárvezetékes DC nyomvonalat az oldalfalra szerelt DC csatlakozó szekrényekbe kell vezetni, amelyekben DC oldali sztring biztosítékok, túlfeszültség-védelmek kapnak helyet. Ezen csatlakozó berendezésekből a szolár kábeles nyomvonalakat beforgatjuk az inverterekbe, majd az inverterek AC oldalairól NYM-J 5x10mm2 kábelekkel nyomvonalat indítunk az AC gyűjtő elosztóberendezésekbe, majd innen a létesítmény ’FE’ jelzésű főelosztó berendezése felé, ahol a betáplálás történik.

A napelem sztringek dugaszolható, IP65 védettségű csatlakozókkal csatlakoznak az inverterek DC portjaihoz. A napelemek kábelezését úgy kell kialakítani, hogy a vezető ereket szorosan össze kell fogni, a vezető hurkok elkerülése érdekében. A napelemek kábelezésére speciálisan erre a célra alkalmazható UV-álló, szilikon kábeleket (szolár vezetéket) kell használni.

A napelemes rendszerre utaló figyelmeztető tábla helyezendő el a közcélú hálózatra csatlakozó főelosztón, az elosztókon, és a fogyasztásmérőn.

Miután a fogyasztásmérő berendezés elhelyezésre került és élő szerződés van a felhasználó és az áramszolgáltató között, HMKE igénybejelentés és csatlakozási terv készítése-, a kivitelezési munkálatok befejeztével pedig készre jelentés szükséges az E.ON felé.

A napelemes rendszerhez tartozó szekrények szerelése maszkos kivitelű. Erőátvitelre min 1,5mm2, vezérlésre min. 1,0mm2 keresztmetszetű vezetéket kell használni. A különböző feszültség szinteket a vezetékek színével kell jelezni. A szekrényben elhelyezett eszközök C- sínre szereltek. A szekrény minden eszközét a terveknek megfelelő, tartós jelöléssel kell ellátni. Az elosztókban 20% tartalékhelyet kell biztosítani.

A kapcsolószekrénybe bevezetett kábeleket a későbbi tervek szerinti kábeljelölővel kell ellátni. A kábeljelölő tartós kivitelű legyen.

 

Azokon a helyeken, ahol a napelemek összefüggő sort alkotnak, ott a szolár vezetékeket szorosan összefogva kell a tartószerkezetre rögzíteni. Egyéb napsugárzásnak kitett helyeken UV álló védőcsőbe bújtatva kell szerelni.

6.     Munkavédelem

A kivitelezést az érvényben lévő szabványok előírásainak megfelelően kell végezni.

A kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartása kötelező.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek, valamint az ott dolgozóknak a technológiai és műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és a szükséges védőeszközökre.

Fokozott gondossággal kell elvégezni az üzemelő kábelek közelében szükséges munkákat.

Az el nem kerített munkahelyek esetében, valamint a munka felületeknél a köz- és egyéb területek feleljenek meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének.

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, valamint a földelő rövidre zárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét.

A tervezett berendezés központi illetve helyi kapcsolókkal leválasztható lesz a tápláló hálózatról.

Az alkalmazott érintésvédelmi mód az MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer lesz egyenpotenciálra hozó hálózattal kiegészítve. Az egyenpotenciálra hozó hálózatba be kell kötni minden nagykiterjedésű fémtárgyat és csőrendszert.

Az épületen belüli áramköri vezetékekben a PE vezető önálló vezetőként halad a fázis- és nullavezetőkkel azonos nyomvonalon.

Az érintésvédelmi lekapcsolást megszakítók, kismegszakítók, kombinált kismegszakítók végzik.

A túláramvédelem céljára megszakítók, kismegszakítók, áram-védőkapcsolók szolgálnak. A szelektivitást ezen eszközök megfelelő lépcsőzése biztosítja.

7.     Tűzvédelem

Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani.

A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások és szabványok betartásáról.

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

 • évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról
 • 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
 • 44/2011. (XII.5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 • 54/2014. (XII.5.) BM rendelet rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

8.     Környezetvédelem

Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és a vállalkozónak (kivitelezőnek) a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni.

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.

Az országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával.

Kivitelezés után a munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni, annak rendeltetésének megfelelően. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, stb.

Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

Festékes rongy, hígítók, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, stb.A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni.